MENU

Vzdělávání zaměstnanců

 

Náš projekt jsme zahájili 1.12.2019 a hned během prvního měsíce jsme realizovali několik školení. Během celého 1. monitorovacího období – tj. od 1.12.2019 do 31.5.2020 jsme celkově proškolili 925 osobohodin. Zaměřili jsme se především na kurzy Měkkých a manažerských dovedností, kde jsme realizovali 920 osobohodin. Z realizovaných kurzů můžeme jmenovat například kurz „Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení“, „Obchodní dovednosti“ nebo „Jak na on-line marketing“. Naším školením prošlo již 21 zaměstnanců a další plánujeme proškolit v některém z následujících kurzů. Rovněž využíváme projekt pro účast naší paní účetní na otevřených odborných školeních z oblasti Účetnictví. V prosinci absolvovala pětihodinový kurs “eNeschopenka“ a po dalších kurzech se už netrpělivě rozhlíží.

 

Základní informace k projektu:

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Výzva: 03_19_097 – Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

 

Název projektu: i-tec Technologies s.r.o. – vzdělávání zaměstnanců

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013717

 

Projekt je realizován z Evropského sociálního fondu (85% dotace) a s 15% finanční spoluúčastí Příjemce.

 

Cíl projektu: podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím realizace odborných školení pro zaměstnance společnosti. Kurzy budou realizovány v oblastech z oblasti Měkkých a manažerských dovedností, Obecných IT, Účetních, ekonomických a právních kurzů, Jazykových kurzů a Specializovaných IT.

Datum zahájení realizace projektu: 1.12.2019

Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 30.11.2021

Cílová skupina: Zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci žadatele s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.

 

hp-spoluprace-bg.png (193 798 bytes)
Spolupracujte s námi
Jste prodejce výpočetní techniky? Rozšiřte svůj sortiment i o naše výrobky.